ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
4008-599-388
西班牙德赛斯岩板官方二维码
当前位置: 首页 > 案例 > 工程案例
ENIGMA餐厅 返 回 列 表
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅是德赛斯岩板与普利兹克获奖得主RCR合作的颠覆之作!德赛斯将历时三年研发的定制魔幻蓝系列应用在整体餐厅内部,最终成就了国际知名建筑ENIGMA餐厅的诞生。应用空间:墙面、地面、厨柜;应用花色:魔幻蓝
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
ENIGMA餐厅
相关产品